MDS.png
Invictus-Logo

Ангидаа практик судалгааг саадгүй эхлүүлээрэй!

Анги бүрийг шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн төгсгөлгүй судалгаа хийх хөгжилтэй лаборатори болгоцгооё

Байгалийн ухааны багш та сайн байна уу.

Багш таны бодлоор…

futuristic.png

Байгалийн ухааны хичээлүүдэд практик судалгаа дутагдаад байна уу?

weakness.png

Багш нар практик үйл ажиллагаатай хичээлд сайн бэлдэх хэрэгтэй байна уу?

experiment.png

Практик аргаар судлах хичээлүүд нь ихэвчлэн хамтарсан хэрэглэгдэхүүнийг ашигладаг уу?

transparent.png

COVID19 халдварт өвчний хурцадмал байдал нь зорилтот хичээл явуулахад саад болж байна уу?

Бид хэрвээ…

scientist.png

Сурагч бүрт практик судалгаатай хичээлд оролцох боломжийг олгож чаддаг бол

science-fiction.png

Багш нарыг дижитал интерактив сургалтын нөөцөөр хангадаг бол

science.png

Сурагчдад ангийн лабораторийн хайрцгийг иж бүрдлээр нь гэртээ авчран үргэлжлүүлэн судлах боломжийг олгодог бол

presentation.png

Багш сурагчийн харилцааг харилцан хялбар болгох үүднээс энгийн байлгадаг бол

research.png

Хичээлийн өмнөх болон дараах ложистикийн бэрхшээлийг үгүй болгож чаддаг бол

Та STEMWerkz хөтөлбөрийн санал болгож буй практик хичээлээр энэ бүгдийг чадах болно!

STEMWerkz хөтөлбөрийн практик хичээлийн хайрцаг бүр нь танай сурагчдын байгалийн ухаан, инженерийн 2 хүртэлх сэдвээр судалгаа явуулахад зориулагдсан хэрэглэгдэхүүнийг агуулдаг. Сэдэв бүрт:

Анги болон гэртээ хэрхэн практик судалгаа явуулж болохыг олж мэдээрэй!

Манай хөтөлбөр нь олон шагнал хүртэхийн сацуу Сингапур, АНУ, Их Британи, Финлянд, Хятад болон бусад орны мэргэжилтнүүдийн сайшаалийг хүлээсэн болно!

ABOUT STEMWERKZ

Welcome to our Global Agencies Hub, a dedicated space for our esteemed international partners. This section of our website serves as an informative resource, providing invaluable insights into our organization’s mission, vision, and commitment to revolutionizing education on a global scale. As you explore this page, discover the vital role our global agencies play in shaping the future of learning and fostering meaningful connections across borders. Join us in celebrating the collaborative spirit that drives our collective pursuit of educational excellence.

© Invictus Global SchoolHouse 2023